Współpraca

Zapoznaj się z możliwościami współpracy w ramach  MindArchitects

 
LIDER MindArchitects w Twoim mieście.
 
Lubisz organizować i budować zespoły, potrafisz skupiać wokół siebie ludzi, masz osobowość Przywódcy?!
Możesz zostać Liderem wydarzenia  w Twoim mieście i organizować praktyczne warsztaty z MindArchitects
 
Skontaktuj się z nami !
 
Coaching Pedagogiczny
 
Jesteś dyrektorem, właścicielem, kierownikiem placówki edukacyjnej.
Pragniesz wzmocnić swoje zaangażowanie w proces kształcenia dzieci? Chciałbyś zastanowić się nad stosowanymi przez siebie metodami pedagogicznymi oraz wypracować ich lepsze wersje? Szukasz możliwości aby pogłębić wiedzę u swoich pracowników  na temat samego siebie i swojego wpływu na podopiecznych, Chcesz aby  skuteczniej porozumiewali  się z podopiecznymi i wprowadzić w swojej pracy bardziej efektywne sposoby komunikacji interpersonalnej? Wspierając rozwój swojej placówki chciałbyś aby Twoi pracownicy  opracowali indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w życiu zawodowym jak i osobistym.